logo

_

VORMING

Het Lokaal Dienstencentrum organiseert diverse vormingen. We proberen een zo ruim mogelijk aanbod van vormende activiteiten te organiseren. De kalender voor de vormingen wordt samen met enkele vrijwilligers samengesteld. Er wordt ook actief aan de gebruikers gevraagd welke nieuwe vormende activiteiten zij wensen. We werken het liefst met vraaggestuurde vormende activiteiten..

Volgende vormingen werden reeds georganiseerd of zijn gepland voor de toekomst:
•Vormingsreeksen ivm gezondheid en relaxatie
•Computercursussen
•Kookcursussen
•Bewust omgaan met energie
•GSM cursussen
•Juridische vormingen
•Vormingsreeksen ivm dementie, palliatieve zorg, valpreventie
•Culturele uitstappen
•…..
De planning van de activiteiten kan u 3 maandelijks terugvinden in de activiteitenkalender van het dorphuisinfo. Die je hier kunt downloaden. Deze kan u ook toegestuurd krijgen via de post of per mail je kan dit aanvragen via mail ldc.dorpshuis@menen.be.