logo

_

VRIJWILLIGERS

Het Lokaal Dienstencentrum wenst zijn werking en dienstverlening verder uit te bouwen met onder andere vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk brengt voordelen met zich mee voor zowel het dienstencentrum als de vrijwilligers. De vrijwilliger kan bestaande of nieuwe sociale contacten uitbouwen en nuttig maatschappelijk werk verrichten in de thuiszorg.

bloem

De vrijwilligers van het dienstencentrum engageren zich op diverse domeinen zoals:
•Het helpen uitbouwen van activiteiten
•Het meewerken in de cafetaria, ontmoetingsplaats, restaurant
•Het helpen uitbouwen van een dienstencentrum krantje, opmaak folders,…
•Er zijn ook nog tal van andere activiteiten waaraan vrijwilligers kunnen meewerken.
Indien u interesse heeft om mee te werken contacteer ons via mail: ldc.dorpshuis@menen.be